Financování bydlení: dopad transformace na poradce, klienty a banky – panelová diskuse

Panelová diskuse

Financování bydlení: dopad transformace na poradce, klienty a banky – panelová diskuse

  • Distribuce – partnerství s externími subjekty, standardy spolupráce
  • Hypoteční poradce – očekávání banky, schopnosti a přidaná hodnota pro banku
  • Proces zpracování úvěrů – změny
  • Klient – vývoj v přístupu klientů k financování bydlení