Komplexní poradce versus Specialista

Workshop

Komplexní poradce versus Specialista

  • Ověřené modely fungování EFA poradců v praxi, příběhy ze života
  • Může být komplexní poradce zároveň specialistou?
  • Dokáže specialista poskytnout komplexní službu?